CE Belgelendirme

ce

Avrupa Topluluğu ve mevzuatı kabul eden diğer ülkeler için Avrupa Uygunluk (Conformité Européenné) anlamına gelir. Avrupa Birliği Komisyonları tarafından yayımlanan direktifler kapsamında birçok ürünün güvenlik, emniyet, sağlık konularında Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına uygunluğunun sağlanması ve bu sayede ürünün serbest dolaşımının mümkün hale gelmesi amaçlanmıştır.

CE İşareti, AB'nin, teknik mevzuat uyumunun sağlanması için, 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli işlemlerden geçtiğini gösteren işarettir.

1995 yılı başından itibaren çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber, AB'ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlanmıştır. Bu işaret, ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir. Ülkemizde de üretilen ve ihraç edilen ürünler için CE Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Topluluğa ithal edilen ürünlerde CE işareti olmadığı taktirde, zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu olacaktır. CE Harfleri Fransızca "Conformité Européenné", İngilizce "Conformity of Europe", Türkçe "Avrupa Normlarına Uygunluk" sözcüklerini ifade etmektedir.

Bu direktif ve yönetmelikler ülkemiz tarafından 2002 yılından itibaren sırasıyla uygulamaya konulmuştur.

CE İşareti / Belgesi Gerektiren Yeni Yaklaşım Direktifleri

 • 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
 • 2000/9/AT İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
 • 89/106/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 • 93/15/AT Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • 95/16/AT Asansör Yönetmeliği
 • 2006/95/AT LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği
 • 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
 • 2004/22/AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • 93/42/AT Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
 • 90/384/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 • 89/686/AT Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • 1999/5/AT Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
 • 94/25/AT Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 • 87/404/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • 2009/48/AT Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim