EN ISO 15189

ISO15189

ISO/IEC 17025 ve ISO 9001’i temel alan ISO 15189 standardı, tıbbi laboratuarlara özgü yeterlilik ve kalite belirli kuralları sağlar. Bir ülkenin, kendi bir kısım veya bütün profesyonel personeline, onların etkinliklerine ve bu alandaki sorumluluklarına uygulanabilen kendine has mevzuat ve kurallara sahip olabildiği kabul edilir. Tıbbi Laboratuarlar hasta bakımı için gerekli olup, tüm hastaların ve bu hastalara bakmakla sorumlu olan tüm klinik personelin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamalıdır. Bu hizmetler; tıbbi laboratuar çalışmasında güvenlik ve etik hususlara ilave olarak isteklerin düzenlenmesi, hastanın hazırlanması, hastanın tanımlanması, numunelerin toplanması, taşınması, depolanması, klinik numunelerin işlenmesi ve incelenmesi yanında geçerliliğinin kanıtlanması, yorumlanması, raporlanması ve önerileri de içermektedir.

Ulusal düzenlemelerle izin verilmesi gerekse de, tıbbi laboratuar hizmetlerinin içinde, konsültasyon olgularında hastaların muayenesi ile tanı ve hasta idaresine ilave olarak hastalığın önlenmesinde etkili katılımın da yer alması istenir. Her bir laboratuar kendisiyle çalışan profesyonel ekibe gerekli eğitim ve bilimsel fırsatları da sağlamalıdır. ISO 15189 standardı, tıbbi laboratuar hizmetlerinin güncel olarak bilinen disiplinlerince kullanılması tasarlanırken, diğer hizmetler ve disiplinlerde çalışanlar için de yararlı ve uygun olabilmektedir. Bunlara ilave olarak tıbbi laboratuarların yeterliliğinin tanınması hakkında karar veren kuruluşlar, etkinliklerinde ISO 15189 standardı temel olarak kullanabileceklerdir. Bir laboratuar akredite olmaya çalışıyorsa, uygun uluslararası standartlarla çalışan ve tıbbi laboratuarların belirli kurallarını dikkate alan bir akreditasyon kuruluşunu seçmelidir. ISO 15189 standardında uygunluğun gösterilmesi, laboratuarın ISO 9001’in bütün gereklerini yerine getirdiği kalite yönetimi sistemine uygunluğu anlamına gelmez. Bu standardın sertifikasyon amaçlı kullanılması tasarlanmamıştır.

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim