EN ISO 15189 Temel Maddeleri

4. Yönetim şartları
4.1 Organizasyon ve yönetim
4.2 Kalite yönetim sistemi
4.3 Doküman kontrolü
4.4 Sözleşmelerin gözden geçirilmesi
4.5 Başvuru laboratuarları tarafından yapılan tetkikler
4.6 Dış hizmetler ve malzemelerin temini
4.7 Danışmanlık hizmetleri
4.8 Şikayetlerin çözümlenmesi
4.9 Uygunsuzlukların saptanması ve kontrolü
4.10 Düzeltici faaliyetler
4.11 Önleyici faaliyet
4.12 Sürekli gelişme
4.13 Kalite ve teknik kayıtlar
4.14 İç denetimler
4.15 Yönetimin gözden geçirmesi

5. Teknik Şartlar
5.1 Personel
5.2 Yerleşim ve çevre şartları
5.3 Laboratuvar donanımı
5.4 Analiz öncesi prosedürler
5.5 Analiz prosedürleri
5.6 Analiz prosedürlerinin kalitesinin güvence altına alınması
5.7 Analiz sonrası prosedürler
5.8 Sonuçların rapor haline getirilmesi

Ek A ISO 9001:2000 ile ISO/IEC 17025:2005 arasındaki ilişki
Ek B (Bilgi için) Laboratuvar bilgi sistemlerinin (LBS) korunması için öneriler
Ek C (Bilgi için) Tıbbi laboratuvarlarda etik

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim