Gıda Gözetimi

gida gozetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına göre muayene hizmetlerini KALİTÜRK® vermektedir. 

Gıda Muayenesinin yapılması gereken Gıda unsurlarını belirtirsek: Gıda ürünleri üreticileri, okul kantinleri, gıda satış yerleri, gıda depoları, gıda ile temas eden malzeme üreticileri, marketler, oteller, cafeler, restoranlar, lokantalar, kebap salonları, toplu yemek üreticileri, büfeler v.b. gıda halkaları.

KALİTÜRK® Müşteri kuruluşların alt yapısını, çalışma ortamlarını, teknik donanımlarını, makine, alet ve ekipmanlarını, çevresel faktörleri, personel şartlarını Gıda Mevzuatlarına uygun olarak muayene etmektedir. KALİTÜRK® Muayene faaliyetlerini, sektörel riskler ve mevzuatlar doğrultusunda alanında Uzman Dr. Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Dr. Veteriner Hekimler ve Biyologlar/Mikrobiyologlar tarafından sağlamaktadır. İnsanlık tarihinin ilk günlerinden başlayarak hekimlerimiz, kendisine baş vuran hastaları iyi etmek veya hiç olmazsa acılarını hafifletmek için uğraşan bir meslek adamı olarak çalışmıştır. Hekim ile hastanın ilgisi yakın zamana kadar, hastalık zamanına ve hastalık süresi çerçevesinde kalmıştır. Bu ilginin dar kapsamda kalması yanlış bir eylem olmuş ve hekimin yalnız hastanın değil bütün bir toplum sağlığını ilgilendiren halk sağlığı ile ilgilenmesini, özellikle halkın hastalıklardan korunması ile ilgili görev almasını engellemiştir. Bugün hastalıkları tedavi etmenin çok defa yeterli olmadığı bilinmektedir. Hastalıkların büyük bir çoğunluğunda mutlak ve tam bir iyileşme olası değildir. Önce hastalığın oluşmasında rolleri olan aile, toplum, iş ve çevre koşulları iyice araştırılarak bunları düzenlemek ve eğer başarılı olunamıyorsa tedavi yoluna gitmek gerekir. İşte bütün bu cümlelerle ifadesini bulan eylemlerin toplamına sağlık koruma hijyen denir. Fert ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yüksek seviyede uzun süre devam etmesi için, sağlıkla ilgili bütün bilgilerin bir sentezi olan hijyen çok geniş bir kapsama sahiptir.

Müşteri Kuruluşlarında yapılan Gıda Muayenelerinde:

Gıda Hijyen ve Sanitasyon Kontolleri v.b. kontroller, ölçümler, testler yapılmaktadır.

Gıda Hijyeni:

Gıda üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

GIDA MUAYENESİ NASIL YAPILIR

İşletme Şartlarının Denetlenmesi: 

Türkiye Cumhuriyetinin 27009 sayı ile 26.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliği ve ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına uygun olarak hazırlanmış Soru Listeleri üzerinden yeterli tecrübeye sahip, KALİTÜRK® muayene uzmanları tarafından yapılır.

Laboratuvar Analizleri:

Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Ölçümü: 

Ölçüm yapılacak işletmeden, Air Sampler (Hava Örnekleyici) Cihazı ile alınan örnekler laboratuvarlarda analiz edilir ve Ortam Havasının Mikrobiyal yükü belirlenir.

Personel Hijyeni: 

İşletme personellerinin elinden Swap ile alınan örnekler akredite laboratuvarda analiz edilir.

Yüzey Hijyen Kontrolleri: 

İşletme içerisindeki yüzeylerden ( tezgahlar, duvarlar, alet-ekipmanlar v.b.) swap ile alınan örnekler laboratuvarda analiz edilir.

İçme-Kullanma Sularının Kontrolü: 

İşletmede kullanılan sulardan alınan örnekler laboratuvarlarda analiz edilir.Değerlendirme ve Raporlama:Yapılan işletme denetim sonuçları ve laboratuvar analiz sonuçları değerlendirilir, değerlendirme sonuçları rapor halinde tarafınıza sunulur.

Muayene Raporunun Düzenlenmesi: KALİTÜRK® Tarafından Hazırlanan Muayene Sonuç Raporu Müşteri Kuruluşa ulaştırılır.

GIDA MUAYENESİNİN FAYDALARI:

  • Gıda Güvenlik Durumunuzu tespit etmenizi sağlar,
  • Yasal Mevzuatlara uyum sağlanır,
  • Bilinçli müşteri kazanımı sağlar,
  • Mevcut veya ihtimal dahilindeki tehlikelerin belirlenmesi sağlanır,
  • Güvenilir Gıda Kuruluşu prestiji kazandırır,
  • Müşteri şikayetlerinde azalma sağlanır,
  • Periyodik denetimler sayesinde personellerin kontrollü çalışması sağlanır,
  • Mesleki yeterliliğe sahip personeller tarafından işletmenizin durumu raporlanır,
  • Tarafsız bir gözlem ile gözden geçirme olanağı elde edilir,
  • Periyodik denetimler ile işletmenizin hijyen gelişimini izleyebilirsiniz.

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim