ISO 22000 Standart Maddeleri

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standard Ve/Veya Dokümanlar
3.Terimler Ve Tarifler
4.Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
4.2.1 Genel
4.2.2 Dokümanların Kontrolü
4.2.3 Kayıtların Kontrolü
5.Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetim Taahhüdü
5.2 Gıda Güvenliği Politikası
5.3 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması
5.4 Sorumluluk Ve Yetki
5.5 Gıda Güvenliği Ekip Lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil Durumlara Hazırlılık Ve Müdahale
5.8 Yönetimin Gözden Geçirmesi
6.Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Sağlanması
6.2 İnsan Kaynakları
6.3 Alt Yapı
6.4 Çalışma Ortamı
7.Güvenli Ürün Planlama Ve Gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön Gereksinim Programları
7.3 Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları
7.4 Tehlike Analizi
7.5 Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması
7.6 Haccp Planının Oluşturulması
7.7 Ogp Ve Haccp Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi Ve Dokümanların Güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama Planlaması
7.9 İzlenebilirlik Sistemi
7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
8.Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması Ve İyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması
8.3 İzleme Ve Ölçmenin Kontrolü
8.4 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması
8.5 İyileştirme

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim