OHSAS 18001 Standart Maddeleri

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standardlar Ve/Veya Dokümanlar
3.Terimler Ve Tarifler
4.İSG Yönetim Sistemi Şartları
4.1 Genel Şartlar
4.2 İSG Politikası
4.3 Planlama
4.3.1 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi Ve Kontrollerin Belirlenmesi
4.3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar
4.3.3 Hedefler Ve Programlar
4.4 Uygulama Ve İşletme
4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve Yetki
4.4.2 Eğitim, Bilinç Ve Yeterlilik
4.4.3 İletişim, Katılım Ve Danışma
4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Doküman Kontrolü
4.4.6 İşletme Kontrolü
4.4.7 Acil Durum Hazırlığı Ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler
4.5 Kontrol
4.5.1 Performans Ölçümü Ve İzleme
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
4.5.3 Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler
4.5.4 Kayıtların Kontrolü
4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim