PAS 220

PAS220

PAS 220 standardı büyük gıda üreticisi olan Unilever, Kraft, Danone ve Nestle tarafından oluşturulmuş, Avrupa Birliği Yiyecek ve İçecek Konfederasyonu (CIAA) tarafından finanse edilmiştir. Hazırlık safhasında pek çok belgelendirme kuruluşu da çalışma grubunda yer almış ve standart 25 Ekim 2008 tarihinde yayımlanmıştır.

 

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile uygulaması ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.

1 Gıda emniyet yönetimi sistemi
1.1 Genel gereklilikler
1.2 Dokümantasyon gereklilikleri 
2 Yönetim sorumluluğu
2.1 Yönetimin taahhüdü 
2.2 Gıda güvenliği politikası 
2.3 Gıda güvenliği sisteminin planlanması 
2.4 Sorumluluk ve yetki 
2.5 Gıda güvenliği ekip lideri 
2.6. İletişim 
2.7 Acil durum hazırlığı ve cevaplama
2.8 Yönetimin gözden geçirmesi 
3 Kaynak yönetimi
3.1. Kaynak sağlama 
3.2 İnsan kaynakları 
3.3 Altyapı 
3.4 Çalışma (iş) ortamı 
4 Güvenli (sağlıklı) gıda üretiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi
4.1 Genel
4.2 Ön koşul programları 
4.3 Tehlike analizi için ön aşamalar 
4.4 Tehlike analizi 
4.5 Operasyonel ön koşul programlarının kurulması 
4.6 HACCP Planının oluşturulması 
4.7 ön koşulları ve HACCP planını belirleyen dokümantasyonun 
ve ön bilgilerin güncellenmesi 
4.8 Doğrulama planı 
4.9 İzlenebilirlik sistemi 
5 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerliliği, doğrulanması ve iyileştirilmesi
5.1 Genel 
5.2 Kontrol faaliyeti kombinasyonlarının geçerliliği 
5.3 İzleme ve ölçümün kontrolü 
5.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması 
5.5 Geliştirme/iyileştirme

 

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim