Yönetim Taahhüdü

KALİTÜRK®;

  • Hizmetlerini; kaynakları ve altyapısı dahilinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tarafsız ve bağımsız olarak; coğrafya, sosyal ve siyasal alan; sektör ve endüstri farkı gözetmeksizin, akreditasyon kapsam ve standartları, prosedürleri çerçevesinde, tüm talep eden ilgili taraflara eşit sunar.
  • KALİTÜRK® Uygunluk Değerlendirme yapısı ve yönetimi; denetim ve sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirirken bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyete girmez. Bağımsızlık ve yansızlığını etkileyecek durumlarla ilgili analizlerini yapar ve sürekli gözden geçirir.

KALİTÜRK®; yürürlükteki akreditasyon standartlarına göre oluşturmuş olduğu yönetim sistemini; bağımsız, tarafsız, eşit, yansız uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

KALİTÜRK®; uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunarken bağımsızlık ve tarafsızlık’ ın önemini algılamış ve olası çıkar çatışmalarını elimine etmek ve/veya kabul edilebilir seviyeye çekmek için analizlerini yapmıştır.

KALİTÜRK®; doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir surette uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunduğu alanlarda danışmanlık hizmeti vermez. Bunu Ticaret Sicil Gazetesinde de tescil etmiştir.

KALİTÜRK®; uygunluk değerlendirme hizmetleri’nin yanı sıra genel katılıma açık eğitim hizmetleri sunar, kuruluş içi eğitimleri danışmanlık olarak algılanabileceği nedeni ile sunmaz.

KALİTÜRK®; bağımsızlığını sağlamamak için tetkik hizmetleri ile belge ücretlerini birbirinden ayıran bir fiyatlama politikasına sahiptir, Sertifikasyon müracaatında bulunan her kuruluş tetkik hizmeti alabilecektir. Denetimlerin sonunda belgelendirme sağlanması ancak ve ancak ilgili standart ve/veya standartlardaki uygunluğun tespit edilmesine bağlıdır. Sertifikasyonye hak kazanan her kuruluş belge alır, şartları tam yerine getiremediği tetkikler sonucu ortaya çıkan kuruluşlar sadece tetkik bedelini öder. Denetim ve Sertifikasyon süreçleri birbiri ile ilişkili ancak bağımsız süreçler olarak algılanmaktadır.

  • Tüm hizmetler için talep edilen ücretlerin yarısı başlangıçta müşteriden tahsil edilir, böylece hizmetler için ödenecek ücretlerin KALİTÜRK® üzerinde tarafsızlık ve bağımsızlığı etkileyecek baskılar oluşturmasının önüne geçilir.
  • Tescil ve Sertifikasyon kararları KALİTÜRK®’ün sürekli personeli olmayan bağımsız uzmanların katılımı ile oluşturulan komisyonlarda karara bağlanır, komisyonun bağımsız katılımcılarına belge kararının olumlu olduğuna bakılmaksızın cüz’i bir rapor inceleme ücreti verilir.
  • KALİTÜRK®, yasalar gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutar, bunun için denetçileri, ofis personeli ve diğer tedarikçileri gizlilik prensiplerine uyacaklarını taahhüt etmişdir.
  • Bağımsızlık ve tarafsızlığının tehlikeye düştüğünü tespit ettiği alanlarda belgelendirme yapmaz. 

KALİTÜRK®; bağımsızlık ve tarafsızlığı yönetmek için burada örnekleri de verilen potansiyel çıkar çatışmalarını yönetmek için analizlerini yapar ve sürekli gözden geçirir.

 

İletişim

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11/A Güngören - İstanbul

Tel: (0212) 702 22 50 (pbx)
Tel: (0850) 340 80 80 (pbx)
GSM: 0537 225 70 10

İletişim